PREISE THAI YOGA MASSAGE

PREISE:

60 Minuten: 90.-

90 Minuten: 120.-

120 Minuten: 150.-

ABOS:

5 x 90 Minuten, Gültig 5 Monate: 540.-

10 x 90 Minuten, Gültig 10 Monate: 1.800.-

PREISE FÜR YOGA-PRAKTIZIERENDE:

60 Minuten: 80.-

90 Minuten: 110.-

120 Minuten: 140.-